Kursus for ledere

Håndtering af vold og trusler om vold

Som leder er det vigtigt, du tager hånd om situationen, når en eller flere af dine medarbejdere har været ude for en voldsom hændelse på arbejdspladsen.
Derfor har vi designet et kursus specielt til ledere i virksomheder, organisationer og institutioner, hvor der i dagligdagen er risiko for voldsomme hændelser, b.la. vold og trusler om vold.

Det vil du lære:

  • at afholde briefing for personalet efter en voldsom hændelse
  • at nedbringe risikoen for mistillid mellem ledelse og medarbejdere i den givne situation
  • at give information, der afværger rygter og utryghed
• at udarbejde en plan for opfølgning af medarbejdere
  • at anmelde og registre hændelsen korrekt
  • at anvende en beredskabsplan
Tilmeld dig

Undersøgelser viser, at hvis der ikke bliver taget hånd om en stress-/krisesituationen fra ledelsens side, er der større risiko for, at medarbejderen ikke føler sig set. Det øger risikoen for, at medarbejderen udvikler psykiske stressbelastninger, hvilket skaber naturligt større risiko for sygefravær og generelt nedsat arbejdsindsats i hverdagen.

Vold og trusler om vold er både en arbejdsmiljømæssig og en pædagogisk udfordring. Et godt psykisk arbejdsmiljø med klarhed om roller og ansvar skaber tryghed blandt medarbejdere. Til fordel for både virksomhed, organisation og institution – og for medarbejderne.