Vil du være vores næste glade kunde?

“På Nykøbing F. Sygehus har jeg været så heldig at være blandt de første uddannede TRiM practitioners. Vi blev undervist og guidet af Stine, som leverede høj faglighed og indlevelsesevne, dyb erfaring og deling i livets svære udfordringer – som tackles gennem en simplificeret tilgang til håndtering af kriser og svære udfordringer for det enkelte menneske. Jeg kan varmt anbefale Stine, hvis I vil sikre jer en kompetent, ærlig og indlevende underviser med en udstråling af fuld integritet. Her fik jeg en unik oplevelse af, hvordan man kan sætte det svært komplicerede op i simple metoder –og for mit vedkommende kan jeg koble det sammen med de værktøjer, jeg allerede har, hvilket gør det endnu mere komplet i min funktion.”
Karina Bjørk Andreasen, HR Konsulent, coach og projektleder i Region Sjælland

“Vi var vilde med dit oplæg, og med dig. Vi var meget glade for samværet med dig, og du gjorde et nærværende og meget positivt indtryk. Herudover talte du dig lige ind i vores kerneopgave, nemlig at vi kan være til stor nytte og gavn som kolleganetværker, selv om vi ikke er uddannede psykologer. Så vi er taknemmelig for, at du ville dele din historie og viden om vold med os.”
Carit, HR-partner, Alka

”Stines indlæg på temadagen fangede personalegruppen, især fordi hun brugte eksempler på arbejds- og livskriser, som var vedkommende for gruppen. Deres kommentarer har efterfølgende været, at de oplevede at få nye vinker på håndtering af kriser – til brug i praksis”.
Ellen Fogh Andersen – Forstander, Kastanjehaven

“Personalet i brandvæsenerne i Danmark er præget af de store ændringer, der kommer i forbindelse med etableringen af de nye § 60 selskaber.I den forbindelse afholdt DOBL orienteringsmøder rundt om i landet. Et af emnerne var de psykiske påvirkninger hos den enkelte medarbejder.Her kom Stine med mange gode redskabet, som den enkelte kunne bruge i den videre proces. Stine skal have en stor tak for hendes inspirerende indlæg – det er ikke sidste gang, vi har gjort brug af Stines kompetencer”.
Formand DOBL, Michael Petersen

“Den bedste måde jeg med ord kan beskrive Stine på i vores samarbejde, er en sublim oplevelse af en kvinde, der på baggrund af hendes faglige uddannelser og egne dybe erfaringer i livets utallige udfordringer, er en kvinde som selv har sat planken på et højt niveau indenfor en absolut nytænkende og simplificeret tilgang til, at løse kriser og udfordringer for det enkelte menneske. Hun kommer samtidig med virkelige brugbare læringsmetoder, til hendes grupper, hvor hun mester at sætte det mest komplicerede op mod de helt enkle løsninger.Jeg kan kun anbefale Stines dynamic, samtidig med en utrolig empatisk udvidet sans som sjældent er set.”
Life Care Invest, Mette April Wassinger

Lejerbo

Domea

Sikkerhedsalliancen

Sirius Advokater

Hotel- og Restaurantskolen

Trekantbrand

Sydvestjyske brandvæsen

Nordic Sugar

Beredskabsforbundet

Ejensomsmæssen.dk

Sofia Manning

Sankt Lukas stiftelsen

Ringsted Sygehus

Nykøbing Falster Sygehus

Slagelse Sygehus

Sjællands Universitetshospital, Køge

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse, Oringe

Landsfelag Sløkkiliósmanna, Færøerne

Reden Aalborg

Sydøstjyllands politi