Arbejdstilsynet har løftet pegefingeren over for de danske arbejdspladser. Flere hundrede har ikke haft styr på den psykiske førstehjælp. 1. januar 2013 besluttede Arbejdstilsynet, at udskille psykisk førstehjælp som et selvstædigt emne under deres kontrol besøg. Dette skete efter at de blev opmærksomme på, at behovet ER derude på mange arbejdspladser.

Mange arbejdspladser lider under både vold, trusler og traumatiske hændelser i deres daglige funktion. Et fokusområde der er kommet mere og mere fokus på og med sin berettigelse.

Specielt jobfunktioner hvor der arbejdes med mennesker. Især dag – og døgninstitutioner, hjemmeplejen, jobcenter og borgerservice, har en forhøjet risiko for at udsætte sine medarbejdere for traumatiske hændelser. Andre job funktioner hos sygehus, politi, brand og sikkerhedsbranchen, er det ofte en el af jobbeskrivelsen.

Arbejdstilsynet kan give virksomheden påbud af følgende grunde:

  • At der ikke er udarbejdet en plan for psykisk førstehjælp
  • At der ikke er udpeget medarbejdere, som kan stå for psykisk førstehjælp.
  • De udpeget medarbejdere har ikke den fornødne uddannelse eller oplæring.
  • De udpegede medarbejdere råder ikke over det passende materiel.
  • De ansatte er ikke blevet underrettet eller kender til indholdet i beredskabsplanen.

Det er ikke tilstrækkeligt, at virksomheden træffer aftale med eksterne om, at de står for den psykiske førstehjælp. Har man en ekstern aftale, er det en forudsætning, at de eksterne kan være hurtigt fremme til skadelidte. Selvom virksomheden har truffet aftale med eksterne om psykisk førstehjælp, skal virksomheden have udpeget interne personer, der er kvalificerede til at stå for den psykiske førstehjælp.

Konsekvenserne for de mennesker som rammen af vold, trusler og traumatiske hændelser kan være ødelæggede, for det enkelte menneske og ende i enden koste virksomheden lange sygemeldinger, mistrivsel og derved store økonomiske omkostninger.

MIND THE HUMAN kan tilbyde virksomhedes rådgivning og sparring inden for psykisk førstehjælp og kollegastøtte inden for vold, trusler og traumatiske hændelser.

Psykisk førstehjælp

TRiM – Kollegastøtte

Rådgivning og sparring